Điều trị Trượt đốt sống, Vẹo cột sống lưng & cổ

Cứu huyệt điều trị | 20'
Ngâm thảo dược điều trị | 20'