Điều trị toàn thân

Massage bấm huyệt toàn thân | 90'
Cứu huyệt điều trị | 20'
Ngâm thảo dược điều trị | 20'