Điều trị Cổ vai gáy

Massage bấm huyệt Cổ, Vai, Gáy | 60'
Cứu huyệt điều trị | 20'
Ngâm thảo dược điều trị | 20'