Điều trị Chân & Khớp

Cứu huyệt điều trị | 20'
Massage điều trị Chân, Bàn chân, Khớp | 60'
Ngâm thảo dược điều trị | 20'