Điều trị toàn thân
Massage bấm huyệt toàn thân | 90'
580,000 ₫
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Điều trị Cổ vai gáy
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Massage bấm huyệt Cổ, Vai, Gáy | 60'
480,000 ₫
Điều trị Cột sống, Thắt lưng
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Massage điều trị Cột sống, Thắt lưng | 60'
480,000 ₫
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Điều trị Chân & Khớp
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Massage điều trị Chân, Bàn chân, Khớp | 60'
480,000 ₫
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Điều trị Thần kinh toạ
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Massage bấm huyệt Thần kinh toạ | 60'
480,000 ₫
Điều trị Thoát vị đĩa đệm, Gai cột sống
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Bấm huyệt điều trị Thoát vị đĩa đệm, Gai cột sống
480,000 ₫
Điều trị Trượt đốt sống, Vẹo cột sống lưng & cổ
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Điều trị Viêm khớp tay vai, chèn ép Dây thần kinh
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫
Điều trị Viêm khớp gối, Tràn dịch khớp gối
Ngâm thảo dược điều trị | 20'
200,000 ₫
Cứu huyệt điều trị | 20'
200,000 ₫